I o prázdninách stále pracujeme pro Vás

Vážení členové Bohemia Cat Clubu,

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a věřím, že většina z Vás si je užila a relaxovala. My v klubu jsme pilně pracovaly, a i když to zatím veřejně vidět není, udělaly jsme kus práce. V pomyslné kuchyňce klubu se vařilo, peklo připravovalo….. a již máme první výsledky naší snahy.

V prvé řadě bychom Vám chtěly poděkovat za ukázkovou účast při volbách a všech krocích potřebných k důležitým změnám. Vše bylo odesláno na soud, čekáme na zapsání změn.

První vlaštovkou je nové logo klubu, které navazuje na tradici a zároveň vyjadřuje naše motto. Někteří si již všimli polepů na PP, kde je již nová adresa a nový název klubu. /neděste se, název je pouze uveden do souladu se zápisem v rejstříkovém soudu/. Od příštího týdne se již budou používat nová razítka, kde je nové logo, nová adresa…. Do tisku jsou připraveny návrhy na tiskopisy. Vše budeme pomalu implementovat s ohledem na stávající zásoby desek na PP a certifikátů k titulům, tak, aby k 1.1.2017 bylo vše již pouze s novým logem a layoutem. Dalším krokem je nový web, který ale zatím není dokončen, bude uveden do provozu nejpozději do 1.10.2016. Do té doby připravíme všechny formuláře a žádosti tak, aby bylo vše aktuální.

Vzhledem k tomu, že máme nedostatečné a hlavně často neaktuální informace o členech, na podzim budeme databázi aktualizovat. Vyzveme Vás o doplnění aktuálních informací a připravíme zcela novou databázi /budou se měnit i členská čísla a vydáme průkazky/. Proto prosím sledujte FB a web, kde bude ke stažení registrační formulář. U některých členů se mi maily pořád vrací, je dost možné, že máme nesprávné e-maily. Proto je důležitá součinnost z Vaší strany.

Tak a teď se jdu pustit do další práce, přeji krásný zbytek prázdnin,

Za BCC

Andrea Lacmanová, jednatel

POZVÁNKA na MIMOŘÁDNOU členskou schůzi Bohemia Cat Club, z.s.

Vážení kočičí přátelé, členové BCC,

z důvodu rezignace na funkci jednatele p. Zuzany Rabasové, musíme svolat mimořádnou – volební schůzi BCC, která se bude konat dne 22. 7. 2016 v 16.00 hod v Praze, nákupní centrum EDEN, v prostorách Bageterie Boulevard.

Program členské schůze

1) Zahájení, prezence
2) Schválení programu, volba zapisovatele
3) Vyhodnocení usnášeníschopnosti členské schůze
4) Volba volební komise a způsobu voleb /tajné, veřejné hlasování, korespondenční/
5) Doplňující volby do výboru organizace, odsouhlasení změny sídla spolku
6) Různé
7) Ukončení schůze

Diskuze bude probíhat u každého bodu.

V případě, že se nemůžete dostavit na schůzi, prosím o odeslání volebního lístku, kde projevíte svá členská práva – právo volit Výbor. Volební lístek Vám zašle p. Andrea Lacmanová, mail: info@vonlacman.cz

S přáním hezkých prázdnin a brzy na shledanou,

MVDr. Jaroslava Žiaková, předseda BCC, z.s.
Andrea Lacmanová, místopředseda BCC, z.s.

Nové formuláře rodokmenů

Snažíme se zkvalitňovat služby pro naše členy a proto vylepšujeme i rodokmeny. Před rokem touto dobou byl zakoupen program na tvorbu rodokmenů a letos jsme vylepšili formuláře, na které jsou rodokmeny natisknuty. Nově obsahují tři prvky ochrany – hologramovou kočičku, v papíru jsou vlákna jako na bankovkách a UV – proto není možné je padělat.

Zakládáme si na kvalitě našich členů, stejně tak jako na kvalitě našich rodokmenů. Proto jsou všechny rodokmeny navíc v deskách z křídového papíru.

Klub chovatelů koček, člen WCF – NENÍ DOMOVA BEZ KOČKY